[BELGIUM] EPI Company kondigt overnames, extra aandeelhouders en de aankomende lancering van een nieuwe instant betaaloplossing aan / EPI Company annonce deux acquisitions, des actionnaires supplémentaires et le lancement prochain de sa solution de paiement

EPI_bridge-blog-post

Brussel, 25 April, 2023:

Het European Payments Initiative (EPI) – dat bouwt aan een unieke in Europa ontwikkelde instant betaaloplossing – verwelkomt vier extra aandeelhouders en kondigt twee overnames aan. Vandaag bevestigt EPI de geplande overnames van de Nederlandse betaaloplossing iDEAL en de aanbieder van betaaloplossingen Payconiq International (PQI). EPI, iDEAL en PQI bundelen hiermee hun krachten om de visie van EPI te realiseren: het uitbouwen van een nieuwe, innovatieve en uniforme betaaloplossing voor Europa.

EPI is van plan om de toonaangevende Nederlandse betaalmethode iDEAL en de in Luxemburg gevestigde leverancier van betaaloplossingen Payconiq International (PQI) over te nemen. PQI bedient momenteel iDEAL, Bancontact Payconiq Company in België en Payconiq in Luxemburg. Een akkoord is bereikt met de aandeelhouders van Currence iDEAL en Payconiq International, onder voorbehoud van goedkeuring door de bevoegde nationale en Europese autoriteiten.

Door hun expertise over de afgelopen twee jaar te bundelen, hebben de huidige aandeelhouders van EPI:  BFCM, BNP Paribas, BPCE, Crédit Agricole, Deutsche Bank, DSGV, ING, KBC, La Banque Postale, Nexi, Sociéte Générale en Worldline – hun vastberadenheid en ambitie getoond  om de oplossing te bouwen die de betalingssoevereiniteit van Europa zal waarborgen. Ze verwelkomen eveneens vier nieuwe aandeelhouders: Belfius en DZ Bank, die eind 2022 toetraden, en ABN Amro en Rabobank, nog twee grote Nederlandse banken die nu aan boord komen naast de bestaande Nederlandse aandeelhouder ING.

Martina Weimert, CEO van EPI: “EPI is verheugd om Currence iDEAL en PQI te verwelkomen. Samen zullen we onze krachten bundelen om de visie van EPI te realiseren: een innovatieve betaaloplossing op basis van een nieuw, het uniforme instant-betalingsschema- en -platform voor Europa. EPI zal gebruikmaken van de sterke operationele ervaring, knowhow en lokale marktkennis van iDEAL en PQI. We ontwikkelen een nieuw, schaalbaar platform om zo maximaal te voldoen aan de moderne en evoluerende betalingsbehoeften van Europese consumenten en handelaren.”

Ontwikkeld voor Europa door leiders in de Europese betalingsindustrie

EPI wordt ontwikkeld voor Europa door leiders in de Europese betalingsindustrie en maakt gebruik van de directe (instant) rekening-naar-rekening-betaalfunctionaliteit die breed beschikbaar is in Europa. Europese banken en aanbieders van betaaldiensten kunnen dankzij EPI hun krachten bundelen, wat leidt tot meer toegevoegde waarde voor zowel gebruikers als ondernemers en een hogere efficiëntie door directe en instant betalingen tussen bankrekeningen.

EPI positioneert zich als het gemeenschappelijke oplossings- en innovatieplatform van het Europese betalingsecosysteem. Het is de basis voor de uitvoering van de pan-Europese strategie voor retailbetalingen van de Europese Commissie en de Europese Centale Bank/Eurosysteem voor retailbetalingen en een verdere katalysator voor Europa’s positie als wereldleider op het gebied van betalingsinnovaties.

Daniel van Delft, CEO van Currence iDEAL: “De overname van Currence iDEAL door EPI markeert het begin van een nieuw internationaal avontuur. Op korte termijn blijven we ons richten op de reeds geplande uitrol van het vernieuwde iDEAL en haar diensten met toegevoegde waarde om het gebruik van iDEAL voor consumenten en webshops te verbeteren. Voor de lange termijn kijken we ernaar uit om met onze partners samen te werken om de sterkst mogelijke basis te realiseren voor dit echt Europese betalingschema.”

Guido Vermeent, CEO van Payconiq International: “Payconiq is verheugd om haar missie versneld te realiseren om zo bij te dragen tot een innovatieve betaaloplossing voor consumenten en bedrijven in heel Europa met EPI. Deze overgang is een bewijs van het harde werk van het Payconiq team en de voortdurende steun van onze toegewijde aandeelhouders in de afgelopen jaren en het succes van onze geavanceerde betalingstechnologie en -mogelijkheden. We kijken ernaar uit om met het EPI-team samen te werken.”

Een alles-in-één oplossing voor je digitale portemonnee

De aandeelhouders van EPI zijn verenigd in hun missie om meer waarde te creëren voor Europese consumenten en handelaren door nauwer samen te werken. Het EPI aanbod wordt een veelzijdige oplossing voor een digitale wallet en directe instant betalingsoplossing, van rekening naar rekening, onder één Europees merk. 

De planning van het bedrijf is ambitieus en zet in op een uitgebreide reeks diensten. In een eerste fase maakt EPI betalingen van ‘persoon-tot-persoon’ (P2P) en van ‘persoon-tot-professional’ (P2Pro) mogelijk, waarna de dienstverlening zal worden uitgebreid met online en mobiel betalen, om op termijn point-of-sale betalingen te faciliteren. EPI wil diverse soorten transacties mogelijk maken, waaronder eenmalige betalingen, abonnementen, betalen in termijnen, betalingen bij levering en reserveringen. Aanvullende diensten met toegevoegde waarde zullen in de loop van de tijd toegevoegd worden, zoals verantwoorde ‘Buy Now, Pay Later’ financiering (BPNL), digitale identiteitsfunctionaliteit en spaar- en loyaliteitsprogramma’s.

De lancering van de digitale portemonnee met P2P-functionaliteit voor de eerste gebruikers (in een piloot fase) is eind dit jaar gepland in Frankrijk en Duitsland. Een bredere marktintroductie in België, Frankrijk en Duitsland zal begin 2024 plaatsvinden. Deze drie regio’s vertegenwoordigen samen meer dan de helft van de niet-contante betalingen in de eurozone. Uitbreiding naar andere Europese landen volgt in een later stadium.   

EPI Company werkt actief samen met haar leden om de oplossing te ontwikkelen en de implementatie invoering en uitrol voor te bereiden. Voor België voorziet PQI, Bancontact Payconiq Company van de nodige technologie voor de betalingsoplossing Payconiq. EPI is van plan door te gaan met het bestaande contract van PQI voor de levering van hun verwerkingsdiensten aan Bancontact Payconiq Company die blijven zorgen voor de Payconiq oplossing op de Belgische markt.

[Francais]

Bruxelles : 25 Avril 2023

L’European Payments Initiative (EPI) – une solution unifiée de paiement instantané de compte à compte développée en Europe – annonce un premier lancement en phase pilote ; deux acquisitions et accueille quatre actionnaires supplémentaires. EPI a confirmé aujourd’hui son projet de rachat du schéma de paiement néerlandais Currence iDEAL et du fournisseur de solutions de paiement luxembourgeois Payconiq International (PQI).

EPI Company annonce l’acquisition de Currence iDEAL, schéma de paiement leader aux Pays-Bas, et le fournisseur de solutions de paiement basé au Luxembourg Payconiq International (PQI). PQI est actuellement le fournisseur d’iDEAL aux Pays-Bas, Bancontact Payconiq Company en Belgique et Payconiq au Luxembourg. L’accord avec les actionnaires respectifs de ces solutions reste soumis à l’approbation des autorités compétentes en matière de concurrence.

En associant leurs expertises depuis deux ans, les actionnaires actuels BFCM, BNP Paribas, BPCE, Crédit Agricole, Deutsche Bank, DSGV, ING, KBC, La Banque Postale, Nexi, Société Générale et Worldline ont prouvé leur détermination et leur ambition de construire la meilleur solution pour assurer la souveraineté européenne dans les paiements. Ils se réjouissent d’accueillir quatre nouveaux actionnaires : Belfius et DZ Bank, qui les ont rejoints fin 2022, tandis qu’ABN Amro et Rabobank se joignent aujourd’hui à ING pour compléter le tour de table des grandes banques néerlandaises.

Martina Weimert, CEO de EPI : « Nous nous réjouissons de cet accord avec Currence iDEAL et PQI. EPI tirera ainsi parti de la solide expérience opérationnelle, du savoir-faire et de la connaissance du marché local de ces deux entreprises pour construire une solution innovante, basée sur un nouveau schéma de paiement et une nouvelle plateforme de paiement instantané unifiée pour l’Europe. »

Conçu pour l’Europe par les leaders européens des paiements

La solution EPI est conçue pour l’Europe par les leaders européens du secteur des paiements, et tire parti du paiement instantané de compte à compte largement disponible sur le continent. EPI permettra aux banques et aux acquéreurs européens d’offrir davantage de valeur aux clients et une plus grande efficacité grâce à des paiements directs et instantanés entre comptes bancaires.

EPI se positionne comme plateforme d’innovation de l’écosystème du paiement européen. Elle servira de socle à la réalisation de la stratégie de la Commission Européenne et de la Banque Centrale Européenne/Eurosystème en matière de paiement de détail, et confortera la position de l’Europe en tant que leader mondial des innovations dans le domaine du paiement.

Daniel van Delft, CEO de Currence iDEAL: “L’acquisition de Currence iDEAL par EPI marque le début d’une nouvelle aventure internationale. À court terme, nous continuerons à nous concentrer sur le déploiement déjà prévu de services à valeur ajoutée pour améliorer l’utilisation d’iDEAL pour les consommateurs et les commerçants. À long terme, nous sommes impatients de travailler avec nos partenaires pour créer la base la plus solide possible pour ce système de paiement véritablement européen.”

Guido Vermeent, CEO de Payconiq International: “Payconiq est ravi d’accélérer sa mission de contribuer à une solution de paiement innovante pour les consommateurs et les entreprises dans toute l’Europe avec EPI. Cette transition témoigne du travail acharné de l’équipe Payconiq et du soutien continu de nos actionnaires au cours des dernières années, ainsi que du succès de notre technologie et de nos capacités de paiement avancées. Nous sommes impatients de travailler avec l’équipe EPI”.

Une solution de portefeuille numérique unifiée, basée sur le paiement instantané

L’offre d’EPI sera composée d’une solution de portefeuille numérique pour couvrir tous les usages de paiement du quotidien qui reposent sur le paiement instantané, sous une marque unique au niveau européen. Cette solution a pour objectif de couvrir progressivement l’ensemble des cas d’usage rencontrés au quotidien : d’abord les paiements de personne à personne (P2P) et de personne à professionnel (P2Pro), ensuite les achats en ligne et enfin les paiements en point de vente.

Plusieurs modalités de paiement seront possibles : transactions uniques, abonnements, paiements échelonnés, paiements à la livraison et réservations. De nouveaux services innovants viendront enrichir l’offre et l’expérience des clients.

Le portefeuille numérique avec le paiement personne à personne (P2P) sera lancé en phase pilote auprès des premiers utilisateurs à la fin de l’année 2023, sur deux pays dans un premier temps : l’Allemagne et la France. Le lancement commercial dans ces deux pays, plus la Belgique, suivra début de l’année prochaine. Cette zone représente plus de la moitié des paiements de détail hors espèces dans la zone Euro. Le déploiement sur d’autres pays européens est prévu ultérieurement.

En Belgique, PQI est le fournisseur technologique de Bancontact Payconiq Company pour sa solution de paiement Payconiq. EPI a l’intention de continuer à servir le contrat en cours de PQI dans la fourniture de ses services de traitement à la société Bancontact Payconiq Company qui gère la solution Payconiq sur le marché belge.

Press contact:

media@epicompany.eu M: +32 472 33 02 16

Available upon request:

  • Pictures of CEO, Martina Weimert and Chairman of the Board, Dr. Joachim Schmalzl
  • Corporate presentation
  • Interviews with EPI Company CEO